Město Vidnava

Financování v roce 2017

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -286 797 Kč -269 595 Kč
8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 286 797 Kč -1 286 797 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 17 202 Kč