Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 270 368 Kč 88,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 525 883 Kč 96,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 656 885 Kč 90,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 10 827 970 Kč 95,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 35 427 Kč 97,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 483 533 Kč 26,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6 740 670 Kč 91,7%