Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 870 822 Kč 78,0%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 4 911 531 Kč 84,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 353 273 Kč 61,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 17 927 760 Kč 91,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 33 793 Kč 93,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 355 237 Kč 10,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 289 228 Kč 78,5%