Město Vidnava

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -542 556 Kč -12 175 223 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 900 000 Kč -10 759 639 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 442 556 Kč -1 442 556 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 26 972 Kč