Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 54 942 654 Kč 105,8%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 9 555 365 Kč 93,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 483 120 Kč 86,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 029 266 Kč 97,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 35 457 Kč 93,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 764 479 Kč 14,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 24 074 968 Kč 266,0%