Město Vidnava

Financování v roce 2020

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 4 557 444 Kč 336 088 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 6 000 000 Kč 1 648 765 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 442 556 Kč -721 278 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -591 399 Kč