Město Vidnava

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2020 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 438 330 Kč 88,0%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 4 901 052 Kč 87,0%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 50 158 Kč 97,6%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 396 600 Kč 97,4%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 90 520 Kč 100,0%