Město Vidnava

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 29 775 738 Kč 68,8%
50 Platy a podobné a související výdaje 8 065 259 Kč 96,9%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 17 377 814 Kč 95,2%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 285 973 Kč 94,5%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 3 935 291 Kč 69,4%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 111 400 Kč 80,6%
56 Neinvestiční půjčené prstředky 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%