Obec Vigantice

Příjmy

Rok 2017 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 612 003 Kč 64,0%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 481 049 Kč 67,9%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 444 594 Kč 49,2%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 720 Kč 78,6%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 670 640 Kč 64,5%