Obec Vigantice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2017 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 444 594 Kč 49,2%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 1 437 151 Kč 49,1%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 7 443 Kč 74,4%