Obec Vigantice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 404 956 Kč 91,1%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 2 387 573 Kč 91,1%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 Kč 0,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 17 383 Kč 102,3%