Obec Vigantice

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 27 272 317 Kč 98,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 342 985 Kč 99,6%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 404 956 Kč 91,1%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 228 500 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 8 295 876 Kč 100,0%