Obec Vigantice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 18 239 131 Kč 97,7%
22 Doprava 17 388 898 Kč 97,9%
23 Vodní hospodářství 850 233 Kč 94,5%