Obec Vigantice

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 36 892 103 Kč 94,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 772 719 Kč 82,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 18 239 131 Kč 97,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 13 257 873 Kč 93,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 912 Kč 3,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 303 732 Kč 86,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 317 736 Kč 85,3%