Obec Vigantice

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 257 873 Kč 93,7%
31 Vzdělávání a školské služby 2 878 576 Kč 99,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 057 534 Kč 82,5%
34 Sport a zájmová činnost 2 098 673 Kč 96,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 113 737 Kč 93,7%
37 Ochrana životního prostředí 1 109 352 Kč 86,6%