Obec Vigantice

Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 912 Kč 3,6%
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 0 Kč 0,0%
435 Sociální služby v oblasti sociální péče 912 Kč 18,2%