Obec Vigantice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 303 732 Kč 86,8%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 3 722 Kč 7,4%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 300 010 Kč 100,0%