Obec Přibice

Obec Přibice

Daně z příjmů fyz.osob

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 472 120 Kč 91,2%
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 225 028 Kč 92,7%
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 922 Kč 59,9%
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 211 170 Kč 84,5%