Obec Přibice

Obec Přibice

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 837 Kč 216,7%
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 837 Kč 216,7%