Obec Přibice

Obec Přibice

Místní poplatky z vybr.činností a služeb

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 300 159 Kč 84,3%
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 276 943 Kč 83,9%
1341 Poplatek ze psů 19 756 Kč 94,1%
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 460 Kč 69,2%