Obec Přibice

Obec Přibice

Ostatní odvody z vybr.činností a služeb

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 117 538 Kč 99,9%
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 117 538 Kč 99,9%