Obec Přibice

Obec Přibice

Daně z majetku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 452 140 Kč 82,2%
1511 Daň z nemovitých věcí 452 140 Kč 82,2%