Obec Přibice

Výdaje dle druhů

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 17 428 138 Kč 49,1%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 583 813 Kč 67,3%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 844 325 Kč 25,1%