Obec Přibice

Obec Přibice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 583 813 Kč 67,3%
50 Platy a podobné a související výdaje 5 005 300 Kč 63,5%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 776 874 Kč 62,3%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 424 000 Kč 137,7%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 3 281 527 Kč 77,2%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 46 112 Kč 92,2%
56 Neinvestiční půjčené prstředky 50 000 Kč 0,00%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%