Obec Přibice

Obec Přibice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 024 247 Kč 46,2%
22 Doprava 1 117 013 Kč 42,4%
23 Vodní hospodářství 907 234 Kč 52,0%