Obec Přibice

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 17 428 138 Kč 49,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 15 000 Kč 60,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 024 247 Kč 46,2%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 10 708 866 Kč 47,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 390 763 Kč 16,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 25 000 Kč 71,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 264 262 Kč 69,9%