Obec Přibice

Obec Přibice

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 390 763 Kč 16,9%
43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 390 763 Kč 16,9%