Obec Výžerky

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 1/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet0 Kč
Upravený rozpočet0 Kč
Skutečnost188 997 Kč
Stav plnění0,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
0 Kč
94 642 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet0 Kč
Upravený rozpočet0 Kč
Skutečnost94 355 Kč
Stav plnění0,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 91 412 Kč
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 46 063 Kč
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 324 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 12 858 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 5 075 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 33 300 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 856 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 158 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 8 325 Kč
6171 Činnost místní správy 6 000 Kč