Obec Výžerky

Příjmy

Rok 2019 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 348 826 Kč 98,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 462 805 Kč 98,0%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 60 471 Kč 61,4%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 265 600 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 559 950 Kč 107,7%