Obec Hamr na Jezeře

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 667 569 Kč 65,7%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 950 167 Kč 89,9%
22 Doprava 562 434 Kč 42,8%
23 Vodní hospodářství 154 967 Kč 91,7%