Obec Hamr na Jezeře

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 768 782 Kč 36,5%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 825 Kč 0,6%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 575 222 Kč 23,2%
3 Služby pro obyvatelstvo 1 828 837 Kč 36,1%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 150 Kč 45,8%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 200 Kč 48,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 1 329 548 Kč 51,7%