Obec Hamr na Jezeře

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 166 679 Kč 31,6%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 491 477 Kč 19,8%
3 Služby pro obyvatelstvo 1 471 239 Kč 29,1%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 7 600 Kč 38,0%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 25 200 Kč 48,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 1 171 164 Kč 50,9%