Obec Hamr na Jezeře

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 917 826 Kč 71,2%
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 33 375 Kč 31,6%
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 667 569 Kč 65,7%
3 Služby pro obyvatelstvo 3 354 089 Kč 61,6%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 68 675 Kč 98,1%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 50 200 Kč 96,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby 2 743 918 Kč 94,3%