Obec Hamr na Jezeře

Výdaje dle odvětví

Rok 2017 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 917 826 Kč 71,2%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 33 375 Kč 31,6%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 667 569 Kč 65,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 354 089 Kč 61,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 68 675 Kč 98,1%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 50 200 Kč 96,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 743 918 Kč 94,3%