Obec Hamr na Jezeře

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 354 089 Kč 61,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 282 516 Kč 92,0%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 243 329 Kč 77,0%
35 Zdravotnictví 7 000 Kč 100,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 289 532 Kč 54,1%
37 Ochrana životního prostředí 531 713 Kč 91,1%