Obec Hamr na Jezeře

Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 68 675 Kč 98,1%
435 Služby sociální péče 68 675 Kč 98,1%