Obec Hamr na Jezeře

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 50 200 Kč 96,5%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 000 Kč 100,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 25 200 Kč 96,9%