Obec Hamr na Jezeře

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 743 918 Kč 94,3%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 2 128 422 Kč 92,8%
63 Finanční operace 610 177 Kč 99,8%
64 Ostatní činnosti 5 319 Kč 100,0%