Obec Líšťany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 5/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet8 080 000 Kč
Upravený rozpočet8 675 200 Kč
Skutečnost2 733 565 Kč
Stav plnění31,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
-261 700 Kč
406 945 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet8 080 000 Kč
Upravený rozpočet8 936 900 Kč
Skutečnost2 326 620 Kč
Stav plnění26,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 352 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 542 402 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 361 685 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 180 000 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 138 750 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 278 796 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 247 554 Kč
6171 Činnost místní správy 191 572 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 171 948 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 118 800 Kč