Obec Luboměř pod Strážnou

Výdaje dle druhů

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 952 978 Kč 57,3%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 073 166 Kč 54,2%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 879 812 Kč 86,2%