Obec Luboměř pod Strážnou

Výdaje dle druhů

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 5 649 414 Kč 54,4%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 769 602 Kč 50,9%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 879 812 Kč 86,2%