Obec Křelov-Břuchotín

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 15 183 Kč 100,0%
221 Přijaté sankční platby 15 183 Kč 100,0%