Obec Křelov-Břuchotín

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 314 569 Kč 93,3%
231 Príjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh.majetku 5 845 Kč 100,0%
232 Ostatní nedaňové příjmy 308 724 Kč 93,2%