Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 309 345 Kč 75,7%
50 Platy a podobné a související výdaje 4 745 639 Kč 94,9%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 091 948 Kč 83,9%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 350 480 Kč 99,4%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 3 064 211 Kč 94,2%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 067 Kč 87,7%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%