Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 894 847 Kč 71,2%
22 Doprava 4 065 851 Kč 70,3%
23 Vodní hospodářství 828 996 Kč 76,3%