Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 964 495 Kč 39,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 007 599 Kč 15,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 282 671 Kč 37,6%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 544 066 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 356 619 Kč 99,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 773 540 Kč 58,1%