Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 475 255 Kč 29,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 782 860 Kč 11,6%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 012 707 Kč 27,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 470 740 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 354 219 Kč 98,3%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 854 729 Kč 43,9%