Obec Křelov-Břuchotín

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 19 652 291 Kč 71,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 807 287 Kč 70,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 016 149 Kč 76,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 544 066 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 364 872 Kč 91,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 919 916 Kč 60,9%