Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 688 970 Kč 79,3%
31 Vzdělávání a školské služby 1 504 498 Kč 72,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 557 785 Kč 74,0%
34 Sport a zájmová činnost 1 396 639 Kč 46,9%
35 Zdravotnictví 1 000 Kč 100,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 026 586 Kč 98,9%
37 Ochrana životního prostředí 2 202 463 Kč 94,5%