Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 409 639 Kč 4,9%
22 Doprava 215 764 Kč 3,0%
23 Vodní hospodářství 193 875 Kč 16,5%