Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 660 112 Kč 37,6%
31 Vzdělávání a školské služby 1 053 869 Kč 53,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 208 397 Kč 26,9%
34 Sport a zájmová činnost 194 715 Kč 7,4%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 386 352 Kč 22,1%
37 Ochrana životního prostředí 1 816 779 Kč 69,7%