Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 783 532 Kč 28,7%
31 Vzdělávání a školské služby 703 474 Kč 35,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 196 400 Kč 25,4%
34 Sport a zájmová činnost 162 923 Kč 6,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 365 516 Kč 20,9%
37 Ochrana životního prostředí 1 355 221 Kč 52,7%