Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 140 896 Kč 88,2%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 84 793 Kč 89,5%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 56 103 Kč 86,3%