Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 145 553 Kč 89,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 88 069 Kč 89,8%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 57 484 Kč 88,5%