Obec Křelov-Břuchotín

Obec Křelov-Břuchotín

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 891 025 Kč 28,4%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 3 384 411 Kč 64,5%
63 Finanční operace 488 913 Kč 95,8%
64 Ostatní činnosti 17 701 Kč 0,2%