Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Financování v roce 2014

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -2 590 136 Kč -2 209 812 Kč
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -366 136 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -2 224 000 Kč -2 224 000 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 14 188 Kč