Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 10/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet60 402 406 Kč
Upravený rozpočet72 861 726 Kč
Skutečnost60 131 263 Kč
Stav plnění82,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-870 809 Kč
-579 472 Kč
10 858 030 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet61 273 215 Kč
Upravený rozpočet73 441 197 Kč
Skutečnost49 273 233 Kč
Stav plnění67,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 19 910 051 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 10 616 986 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 9 155 824 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 131 886 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 535 899 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6171 Činnost místní správy 8 096 664 Kč
3113 Základní školy 7 429 653 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 698 133 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 750 005 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 161 796 Kč