Město Buštěhrad

Město Buštěhrad

Výdaje dle odvětví

Rok 2014 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 41 644 711 Kč 93,7%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 33 000 Kč 76,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 904 795 Kč 80,9%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 30 558 673 Kč 95,5%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 1 626 049 Kč 99,8%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 227 801 Kč 90,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 294 393 Kč 89,6%